t2
28.02.2021.
IEG Home arrow Technologie

Technologie

Koncentryczne napowietrzanie ( Cyrkulacja wody gruntowej ) IEG CGC-Sparge

12.09.2006.
Koncentryczne napowietrzanie( cyrkulacja wody gruntowej IEG ,CGC-Sparge) jest kombinacją techniki, która jest używana do efektywnej remediacji płytkiej warstwy wodonośnej i zawieszonych wód gruntowych na głębokości aż od 3 do 7 metrów, które są zanieczyszczone szeregiem lotnych substancji organicznych, włączając węglowodory ropopochodne i rozpuszczalniki.
Czytaj całość… [Koncentryczne napowietrzanie ( Cyrkulacja wody gruntowej ) IEG CGC-Sparge]
 

Proven In-situ Remediation Systems

04.11.2009.
 

Zbieranie w studni in situ/ próżniowa studnia parownika IEG IWS-UVB

14.09.2006.
Potencjalne obszary zastosowania
IEG UVB jest systemem in situ do remediacji zanieczyszczonych warstw wodonośnych, zwłaszcza tych zanieczyszczonych lotnymi i częściowo lotnymi węglowodorami lub metalami ciężkimi, używając kombinacji chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów.
Czytaj całość… [Zbieranie w studni in situ/ próżniowa studnia parownika IEG IWS-UVB]
 

Modular Groundwater Treatment

11.09.2007.
Image here:Modual Treatment - K
Modual Treatment - K

For strippable groundwater compounds.
Image here:Modular Treatment - KS
Modular Treatment - KS

For strippable groundwater compounds and groundwater with high iron and manganese contents.

Image here:Modular Treatment - KSW
Modular Treatment - KSW

For strippable and non strippable groundwater compounds.

Image here:Modular Treatment - KSWR
Modular Treatment - KSWR

For strippable and non strippable groundwater compounds and groundwater with a high iron content.

Czytaj całość… [Modular Groundwater Treatment]
 

Thermally enhanced soil air circulation (TESAC)

02.04.2008.
Soil air circular flow is employed to remediate soils polluted with volatile contaminants (e.g. CHC, BTEX, jet fuels), some semi-volatile contaminants and/or biodegradable substances. Due to the application of low negative pressure, TESAC systems can be implemented in soil, where the horizontally induced flow bypasses contaminants trapped in low-permeability layers.
Czytaj całość… [Thermally enhanced soil air circulation (TESAC)]
 

Próżniowe wydobywanie pary IEG VVE

15.09.2006.
Konwencjonalna metoda wydobywania pary glebowej okazała się praktyczną i niedrogą metodą usuwania lotnych i częściowo lotnych węglowodorów ze strefy nienasyconej. Wydobycie pary glebowej przeprowadza się zwyczajowo przy użyciu nawierceń o niewielkim rozmiarze, które dochodzą prawie pod zwierciadło wody gruntowej i są wyposażone w sita o średnicy do 50 mm. W zależności od rozmiaru wyposażenia i właściwości gleby, dmuchawy pracują zazwyczaj przy różnicach ciśnienia od 100 do 300 milibarów. Wysokie podciśnienie wciąga wody zawieszone lub kapilarne do systemu napowietrzającego.
Czytaj całość… [Próżniowe wydobywanie pary IEG VVE]
 

IEG Desorption Stripping Units (DSU)

10.08.2007.

IEG-Desorption-Stripping-Units (DSU) are used to remove volatile contaminants from groundwater. According to the required effluent concentration the desorption units (or packed stripping towers) have to be either one-stage or multiple-stage.

Czytaj całość… [IEG Desorption Stripping Units (DSU)]
 

Cyrkulacja powietrza glebowego napowietrzanie biologiczne IEG SAC-Bioventing

12.09.2006.
Systemy cyrkulacji powietrza glebowego (SA) służą do remediacji gleb zanieczyszczonych lotnymi węglowodanami przy wsparciu techniki próżniowego wydobywania pary IEG (IEG VVE). Dodatkowo mogą być one używane do wprowadzania gazu do gleby w celu stymulacji biologicznej bądź chemicznego rozkładu
Czytaj całość… [Cyrkulacja powietrza glebowego napowietrzanie biologiczne IEG SAC-Bioventing]
 

Studnia wielofunkcyjna IEG MFW

25.09.2006.
Studnia wielofunkcyjna została wdrożona w celu remediacji podpowierzchniowego zanieczyszczenia spowodowanego przeciekami węglowodorów. Cztery różne procesy mogą przebiegać w tej samej studni. Przy optymalnej wydajności każdego procesu remediacji można uzyskać sukcesywne uzdatnienie obrzeży kapilarnych, strefy aeracji i warstwy wodonośnej. Każdy proces uzdatniania wymaga tylko prostych modyfikacji konfiguracji studni. Usunięcie substancji zanieczyszczających jest dokonywane przeważnie przez stripping powietrza in situ. Tlen dostarczany przez proces strippingu i dodatkowe studnie wprowadzające powietrze wspomaga jeszcze rozkład biologiczny substancji zanieczyszczających.
Czytaj całość… [Studnia wielofunkcyjna IEG MFW]
 

Możliwe konfiguracje reaktora z bioreaktorem

14.09.2006.
Z powodu minimalnego oddziaływania i niskich kosztów wdrażania, biologiczne technologie stały się niezmiernie popularne w czasie ostatnich kilku lat.
Czytaj całość… [Możliwe konfiguracje reaktora z bioreaktorem]
 

Cyrkulacja powietrza glebowego próżniowe wydobywanie pary IEG SAC-VVE

12.09.2006.

Systemy kierowanej cyrkulacji powietrza glebowego (SAC) służą do remediacji gleb zanieczyszczonych lotnymi węglowodanami przy wsparciu techniki próżniowego wydobywania pary IEG (IEG VVE). Dodatkowo mogą być one używane do wprowadzania gazu do gleby w celu stymulacji biologicznego bądź chemicznego rozkładu.

 

Czytaj całość… [Cyrkulacja powietrza glebowego próżniowe wydobywanie pary IEG SAC-VVE]
 

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW

11.11.2009.
Proces studni cyrkulacji wody gruntowej firmy IEG (IEG GCW) jest systemem in situ do remediacji zanieczyszczonych warstw wodonośnych, zwłaszcza tych zanieczyszczonych lotnymi i częściowo lotnymi węglowodorami, używającym kombinacji chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów. Jednostka procesowa IEG GCW składa się ze specjalnie przystosowanej studni wody gruntowej, przynajmniej jednej pompy zanurzalnej, reaktora strippingowego na podciśnienie znajdującego się w sklepieniu podpowierzchniowym, dmuchawy nadgruntowej i systemu do dekontaminacji spalin (np. filtrów rozporządzalnych czy regeneratywnych filtrów z węglem aktywnym).
Czytaj całość… [Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW]
 

GCW-DNAPL

25.09.2006.

With a GCW it is possible to remove non-miscible liquids of higher density than water (DNAPL) from an aquifer. In order to remove dense non aqueous phase liquids (DNAPL) that have accumulated on the bottom of the aquifer, the GCW is operated in standard mode. The DNAPL is removed by means of a sensor-controlled, pneumatically-driven submersible pump. Thus it is made sure that just pure phase and no groundwater is extracted.

Czytaj całość… [GCW-DNAPL]
 

Catalytic Air Treatment

15.02.2007.
Recuperative Catalytic Air Treatment Units (CatOx)
The polluted process air is heated either by a gas or an electrical heater to the necessary reaction temperature and then guided over the catalyst bed.
In the reactor bed the pollutants are decomposed to carbon dioxide and water. The heat from the reactor is recovered by a recuperative heat exchanger and used to pre-heat the process air.
Czytaj całość… [Catalytic Air Treatment]
 

Alcohol flushing

13.10.2006.

The remediation of a chlorinated hydrocarbons (CHC) contaminated aquifer always contains a risk, because of the possibility of uncontrolled downwards mobilization of the CHC into deeper parts of the aquifer. This scenario would be even more harmful to the environment. The application of well known remediation techniques for CHC as e. g. pump-and-treat is not useful because of its extremely long duration caused by the low solubility of CHC.

Czytaj całość… [Alcohol flushing]
 

Emulsified oils

10.09.2008.
 

In-situ chemical oxidation

14.09.2006.

The chemicals (permanganates, peroxides etc.) required for the execution of ISCO are prepared above ground and fed into the groundwater by injecting it through a GCW. The required quantities should be determined by means of laboratory tests beforehand. To mix in hydrogen peroxide in moderate concentrations will stimulate the aerobic biological degradation. The radial-symmetric circulation fields permit more homogenous and more effective dispersion of chemicals in the subsoil than other hydraulic processing techniques.

Czytaj całość… [In-situ chemical oxidation]
 

Wielopiętrowe komórki cyrkulacyjne GCW IEG w jednej warstwie wodonośnej

19.02.2007.

Sfera wpływu GCW (cyrkulacyjnej studni wody gruntowej) zależy od odległości dwóch sekcji sitowych lub w przypadku studni całkowicie penetrującej od grubości warstwy wodonośnej. Im większa komórka cyrkulacji tym większy czas przebiegu cyrkulacji. Dla grubych warstw wodonośnych korzystna może być instalacja kilku komórek, jedna na drugiej. Tworzy to mniejsze komórki cyrkulacyjne i skraca czas przepływu cyrkulacji.

Czytaj całość… [WielopiÄ™trowe komórki cyrkulacyjne GCW IEG w jednej warstwie wodonoÅ›nej]
 

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)

14.09.2006.
Proces GCW-MPPE jest systemem in situ do remediacji wody gruntowej zanieczyszczonej rozpuszczonymi lub rozproszonymi aromatycznymi, alifatycznymi, wieloaromatycznymi i chlorowcopochodnymi węglowodorami używając kombinacji hydraulicznie kontrolowanego systemu płukania/ekstrakcji z wysoko wydajnym systemem fizycznego oczyszczania opartego na ekstrakcji makroporowatych polimerów.
Czytaj całość… [Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)]
 

Tymczasowa przenikalna bariera reaktywna (IEG-vPRB)

25.09.2006.
Tymczasowa przenikalna reaktywna bariera IEG-vPRB in situ z nakładanymi komorami cyrkulacyjnymi
Czytaj całość… [Tymczasowa przenikalna bariera reaktywna (IEG-vPRB)]
 

Activated Carbon - Vapour

14.09.2006.
IEG's specially designed Granular Activated Carbon recovery systems (IEG GAC-Sorb) provide superior adsorption capacity due to an innovative system for the distribution of volatile organic compounds (VOCs) from contaminated off gas. Highly efficient in design and effective in operation, the largest of the systems, the 3000 litre, is capable of receiving and treating up to a maximum of 2300 m3/h of highly contaminated air, with a typical loading of up to 350 kg.
Czytaj całość… [Activated Carbon - Vapour]
 

Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R)

14.09.2006.
Technologia studni reaktywnej (GCW-R) znacznie wspomaga zdolność połączenia systemu dynamicznego przepływu hydraulicznego (GCW) z różnymi obszarami uzdatniania w warunkach beztlenowych.
Czytaj całość… [Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R)]
 

Stripper kompaktowy

14.09.2006.
Kompaktowy stripper próżniowy IEG (IEG CVS 1000) jest innowacyjnym systemem do usuwania lotnych organicznych związków chemicznych (VOCs) z zanieczyszczonej wody gruntowej. Bardzo efektowny pod kątem wyglądu i efektywny w działaniu system może odebrać i oczyścić do max. 15 m/h bardzo zanieczyszczonej wody, z efektywnością usuwania VOC do 99,5%.
Czytaj całość… [Stripper kompaktowy]
 

Wielopoziomowa studnia próbkowa IEG (MLSW)

14.09.2006.
Opis
Kiedy używa się wielu systemów na danym miejscu można opracować bardzo dokładny trójwymiarowy profil do zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej, przy rozsądnych nakładach, braku konieczności dużej ilości wierconych otworów, które dobrze redukują odpowietrzanie i czas pobierania próbek na obiekcie, przy bardzo niewielkich kosztach. Opatentowany system modularny może być dostosowany do potrzeb każdego projektu, w zależności od danych z badań geologiczno-środowiskowych lub na odwrót, opartych na określonej wcześniej wielkości zainteresowania. IEG MLSW może być usunięta ze studni monitoringowej.
Czytaj całość… [Wielopoziomowa studnia próbkowa IEG (MLSW)]
 

GCW-LNAPL

14.09.2006.

A GCW-system is capable of accumulating and extracting LNAPL during groundwater treatment. The amount groundwater passing through the GCW system can be adjusted according to the type of contamination and the well construction. Recovery of LNAPL floating on top of the groundwater can be achieved by using a GCW-Reverse flow system. Pure LNAPL product can be pumped to an on-site collection tank.

Czytaj całość… [GCW-LNAPL]
 

Studnia cyrlkulacyjnego płukania gleby

12.09.2006.
W strefie nienasyconej na bioremediację wpływa krytycznie zawartość nawilżania gleby. Dla większości naturalnych procesów biologicznego rozkładu optymalna zawartość wody wynosi od 50% do 80%. W studni cyklicznego płukania gleby pionowy wielofazowy przepływ zwiększa nasycenie wody w strefie nienasyconej. Pozostające lotne węglowodory są albo usuwane w studni stripingiem in situ, poddawane adsorpcji na opcjonalnym podłożu z węglem aktywnym na wierzchołku zewnętrznej obudowy lub biologicznie rozkładane w studni i strefie nienasyconej. Woda płukająca zanieczyszczoną glebę jest wzbogacana substancjami zanieczyszczającymi i wchodzi do studni przez dolne sito. Pierwsza pompa determinuje ilość wody, która krąży w strefie nienasyconej. Stopa wypływu opcjonalnej drugiej pompy znajdującej się pod reaktorem strippingowym jest wyższa niż ta z pierwszej pompy. Reguluje to wewnętrzną cyrkulację w obudowie studni (np. pracującej pięć razy więcej niż pierwsza) i zapewnia że będzie osiągnięta dostateczna stopa strippingowa. Jednocześnie z powodu stripingu podcisnieniowego, woda wychodząca ze studni SZB jest wzbogacona rozpuszczonym tlenem i małymi pęcherzykami powietrza (100 mikronów) wspomaga rozwój populacji mikroorganizmów.
Czytaj całość… [Studnia cyrlkulacyjnego pÅ‚ukania gleby]
 

Próżniowe oczyszczanie cieczy- IEG VLR

14.09.2006.
Proces wspomaganego próżniowo oczyszczania cieczy firmy IEG (IEG VLR) jest innowacyjną technologią opartą na szczegółowej wiedzy w jaki sposób zachowują się właściwie węglowodory tuż pod powierzchnią. Używając maksymalnego oczyszczania IEG VLR produktu unoszącego się na powierzchni wody gruntowej można osiągnąć szybko i oszczędnie używając specjalnie zaadoptowanej studni osłoniętej powyżej powierzchni wody gruntowej i połączonej z jednym z kilku możliwych systemów uzdatniania węglowodoru.
Czytaj całość… [Próżniowe oczyszczanie cieczy- IEG VLR]
 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Technologie or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists