t2
22.04.2021.
IEG Home arrow Technologies arrow studnia cyrkulacji wód podziemnych

studnia cyrkulacji wód podziemnych

Alcohol flushing

13.10.2006.

The remediation of a chlorinated hydrocarbons (CHC) contaminated aquifer always contains a risk, because of the possibility of uncontrolled downwards mobilization of the CHC into deeper parts of the aquifer. This scenario would be even more harmful to the environment. The application of well known remediation techniques for CHC as e. g. pump-and-treat is not useful because of its extremely long duration caused by the low solubility of CHC.

Czytaj całość… [Alcohol flushing]
 

Emulsified oils

10.09.2008.
 

GCW-DNAPL

25.09.2006.

With a GCW it is possible to remove non-miscible liquids of higher density than water (DNAPL) from an aquifer. In order to remove dense non aqueous phase liquids (DNAPL) that have accumulated on the bottom of the aquifer, the GCW is operated in standard mode. The DNAPL is removed by means of a sensor-controlled, pneumatically-driven submersible pump. Thus it is made sure that just pure phase and no groundwater is extracted.

Czytaj całość… [GCW-DNAPL]
 

GCW-LNAPL

14.09.2006.

A GCW-system is capable of accumulating and extracting LNAPL during groundwater treatment. The amount groundwater passing through the GCW system can be adjusted according to the type of contamination and the well construction. Recovery of LNAPL floating on top of the groundwater can be achieved by using a GCW-Reverse flow system. Pure LNAPL product can be pumped to an on-site collection tank.

Czytaj całość… [GCW-LNAPL]
 

Wielopiętrowe komórki cyrkulacyjne GCW IEG w jednej warstwie wodonośnej

19.02.2007.

Sfera wpływu GCW (cyrkulacyjnej studni wody gruntowej) zależy od odległości dwóch sekcji sitowych lub w przypadku studni całkowicie penetrującej od grubości warstwy wodonośnej. Im większa komórka cyrkulacji tym większy czas przebiegu cyrkulacji. Dla grubych warstw wodonośnych korzystna może być instalacja kilku komórek, jedna na drugiej. Tworzy to mniejsze komórki cyrkulacyjne i skraca czas przepływu cyrkulacji.

Czytaj całość… [WielopiÄ™trowe komórki cyrkulacyjne GCW IEG w jednej warstwie wodonoÅ›nej]
 

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW

11.11.2009.
Proces studni cyrkulacji wody gruntowej firmy IEG (IEG GCW) jest systemem in situ do remediacji zanieczyszczonych warstw wodonośnych, zwłaszcza tych zanieczyszczonych lotnymi i częściowo lotnymi węglowodorami, używającym kombinacji chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów. Jednostka procesowa IEG GCW składa się ze specjalnie przystosowanej studni wody gruntowej, przynajmniej jednej pompy zanurzalnej, reaktora strippingowego na podciśnienie znajdującego się w sklepieniu podpowierzchniowym, dmuchawy nadgruntowej i systemu do dekontaminacji spalin (np. filtrów rozporządzalnych czy regeneratywnych filtrów z węglem aktywnym).
Czytaj całość… [Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG GCW]
 

In-situ chemical oxidation

14.09.2006.

The chemicals (permanganates, peroxides etc.) required for the execution of ISCO are prepared above ground and fed into the groundwater by injecting it through a GCW. The required quantities should be determined by means of laboratory tests beforehand. To mix in hydrogen peroxide in moderate concentrations will stimulate the aerobic biological degradation. The radial-symmetric circulation fields permit more homogenous and more effective dispersion of chemicals in the subsoil than other hydraulic processing techniques.

Czytaj całość… [In-situ chemical oxidation]
 

Zbieranie w studni in situ/ próżniowa studnia parownika IEG IWS-UVB

14.09.2006.
Potencjalne obszary zastosowania
IEG UVB jest systemem in situ do remediacji zanieczyszczonych warstw wodonośnych, zwłaszcza tych zanieczyszczonych lotnymi i częściowo lotnymi węglowodorami lub metalami ciężkimi, używając kombinacji chemicznych, fizycznych i biologicznych procesów.
Czytaj całość… [Zbieranie w studni in situ/ próżniowa studnia parownika IEG IWS-UVB]
 

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)

14.09.2006.
Proces GCW-MPPE jest systemem in situ do remediacji wody gruntowej zanieczyszczonej rozpuszczonymi lub rozproszonymi aromatycznymi, alifatycznymi, wieloaromatycznymi i chlorowcopochodnymi węglowodorami używając kombinacji hydraulicznie kontrolowanego systemu płukania/ekstrakcji z wysoko wydajnym systemem fizycznego oczyszczania opartego na ekstrakcji makroporowatych polimerów.
Czytaj całość… [Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)]
 

Możliwe konfiguracje reaktora z bioreaktorem

14.09.2006.
Z powodu minimalnego oddziaływania i niskich kosztów wdrażania, biologiczne technologie stały się niezmiernie popularne w czasie ostatnich kilku lat.
Czytaj całość… [Możliwe konfiguracje reaktora z bioreaktorem]
 

Studnia wielofunkcyjna IEG MFW

25.09.2006.
Studnia wielofunkcyjna została wdrożona w celu remediacji podpowierzchniowego zanieczyszczenia spowodowanego przeciekami węglowodorów. Cztery różne procesy mogą przebiegać w tej samej studni. Przy optymalnej wydajności każdego procesu remediacji można uzyskać sukcesywne uzdatnienie obrzeży kapilarnych, strefy aeracji i warstwy wodonośnej. Każdy proces uzdatniania wymaga tylko prostych modyfikacji konfiguracji studni. Usunięcie substancji zanieczyszczających jest dokonywane przeważnie przez stripping powietrza in situ. Tlen dostarczany przez proces strippingu i dodatkowe studnie wprowadzające powietrze wspomaga jeszcze rozkład biologiczny substancji zanieczyszczających.
Czytaj całość… [Studnia wielofunkcyjna IEG MFW]
 

Proven In-situ Remediation Systems

04.11.2009.
 

Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R)

14.09.2006.
Technologia studni reaktywnej (GCW-R) znacznie wspomaga zdolność połączenia systemu dynamicznego przepływu hydraulicznego (GCW) z różnymi obszarami uzdatniania w warunkach beztlenowych.
Czytaj całość… [Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R)]
 

Studnia cyrlkulacyjnego płukania gleby

12.09.2006.
W strefie nienasyconej na bioremediację wpływa krytycznie zawartość nawilżania gleby. Dla większości naturalnych procesów biologicznego rozkładu optymalna zawartość wody wynosi od 50% do 80%. W studni cyklicznego płukania gleby pionowy wielofazowy przepływ zwiększa nasycenie wody w strefie nienasyconej. Pozostające lotne węglowodory są albo usuwane w studni stripingiem in situ, poddawane adsorpcji na opcjonalnym podłożu z węglem aktywnym na wierzchołku zewnętrznej obudowy lub biologicznie rozkładane w studni i strefie nienasyconej. Woda płukająca zanieczyszczoną glebę jest wzbogacana substancjami zanieczyszczającymi i wchodzi do studni przez dolne sito. Pierwsza pompa determinuje ilość wody, która krąży w strefie nienasyconej. Stopa wypływu opcjonalnej drugiej pompy znajdującej się pod reaktorem strippingowym jest wyższa niż ta z pierwszej pompy. Reguluje to wewnętrzną cyrkulację w obudowie studni (np. pracującej pięć razy więcej niż pierwsza) i zapewnia że będzie osiągnięta dostateczna stopa strippingowa. Jednocześnie z powodu stripingu podcisnieniowego, woda wychodząca ze studni SZB jest wzbogacona rozpuszczonym tlenem i małymi pęcherzykami powietrza (100 mikronów) wspomaga rozwój populacji mikroorganizmów.
Czytaj całość… [Studnia cyrlkulacyjnego pÅ‚ukania gleby]
 

Tymczasowa przenikalna bariera reaktywna (IEG-vPRB)

25.09.2006.
Tymczasowa przenikalna reaktywna bariera IEG-vPRB in situ z nakładanymi komorami cyrkulacyjnymi
Czytaj całość… [Tymczasowa przenikalna bariera reaktywna (IEG-vPRB)]
 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - studnia cyrkulacji wód podziemnych or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists