t2
17.04.2021.
IEG Home arrow Technologie arrow studnia cyrkulacji wód podziemnych arrow Studnia cyrkulacji wody gruntowej

Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE)

Drukuj Email
Proces GCW-MPPE jest systemem in situ do remediacji wody gruntowej zanieczyszczonej rozpuszczonymi lub rozproszonymi aromatycznymi, alifatycznymi, wieloaromatycznymi i chlorowcopochodnymi węglowodorami używając kombinacji hydraulicznie kontrolowanego systemu płukania/ekstrakcji z wysoko wydajnym systemem fizycznego oczyszczania opartego na ekstrakcji makroporowatych polimerów.


Systemy studni cyrkulacji wody gruntowej (GCW) są zaprojektowane w celu stworzenia in situ komór pionowej wody gruntowej bez usuwania wody gruntowej z warstwy wodonośnej. Wywołane różnice w głowicy potencjometra tworzą trójwymiarową komorć cyrkulacji w elipsoidalnym obszarze wokół studni centralnej.

Pionowe i poziome modele przepływu cyrkulacji zmuszają wodę do poruszania się po całej warstwie wodonośnej z komórką cyrkulacyjną, udoskonalając w ten sposób mobilizację substancji zanieczyszczającej zmuszając przepływ przez mniej przepuszczalne soczewki złożowe. System pionowego przepływu obiegowego oferuje możliwość intensywnego płukania warstwy wodonośnej jest mocno uwarstwione.

W procesie GCW-MPPE zanieczyszczoną wodę gruntową pompuje się z dolnej do górnej sekcji sitowej specjalnie zaprojektowanej studni z ogółem trzema sekcjami sitowymi. Przez ponowne wprowadzenie czystej wody do sekcji sita pośredniego i umieszczenia uszczelnienia zostaną utworzone dwie oddzielne komórki cyrkulacji. Górna jest w module rezerwowym, dolna w standardowym. Ciśnienie hydrauliczne wypiera wodę do warstwy wodonośnej przez sekcję sita pośredniego i intensywnego przepływu pionowego i poziomego w sferze wpływu komórki cyrkulacyjnej.

GCW ma możliwość usunięcia LNAPL/DNAPL w czasie cyrkulacji wody gruntowej i może efektywnie uzdatnić strefę nienasyconą, obrzeże kapilarne i strefę nasyconą jednocześnie.

Pole przepływu wokół GCW było systematycznie badane odnośnie struktur jednorodnej i określonej i niejednorodnej warstwy wodonośnej przez HERRLINGA i STAMMA w latach 1989 1996.

Technologia dostarcza mocnego i możliwego do hydraulicznej kontroli pola przepływu z dużymi składnikami przepływu pionowego. Pozwala to kontrolować bezpośrednią iniekcję alkoholi i substancji powierzchniowo czynnych do obiegu wody gruntowej. Pozwala to na odzysk DNAPL i LNAPL w krótkim czasie remediacji płukając tylko około 2 objętości porowych.

 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW MPPE) or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists