t2
22.04.2021.
IEG Home arrow Technologie arrow studnia cyrkulacji wód podziemnych arrow Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej

Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R)

Drukuj Email
Technologia studni reaktywnej (GCW-R) znacznie wspomaga zdolność połączenia systemu dynamicznego przepływu hydraulicznego (GCW) z różnymi obszarami uzdatniania w warunkach beztlenowych.

Specjalnie zaprojektowane studnie remediacji umożliwiają łatwą zmianę w materiale reaktywnym takich jak kontrolowane uwalnianie węgla plus zero wartościowego żelaza (ZVI) czy innych zredukowanych metali będących przedmiotem technologii EHC. Jedną główną różnicą między technologią GCW-R a typową reaktywną barierą przepuszczalności (PRB jest to, że substancje zanieczyszczające w wodzie gruntowej są przemieszczane do studni cyrkulacji wody gruntowej (GCW) przez hydraulikę indukowaną (przepływ pionowy) w przeciwieństwie do ich migracji do obszaru uzdatniania przez naturalny przepływ wody gruntowej. Może to skutkować przyśpieszonym czasem oczyszczania.

Temporary description, please change...


Integracja GCW + EHC wymaga warunków beztlenowych (-550 mV Eh) in situ i może przyspieszyć bioremediację warstwy wodonośnej współoddziaływanej przez chlorowane rozpuszczalniki, metale ciężkie i/lub nadchloran. Złożone konfiguracje wewnątrz reaktora mogą być przystosowane (uszczelnione podłoże, fluidyzacyjne podłoże i styczny rodzaj) używając różnorodności biologicznie wspieranych matryc. Reaktory mogą być umieszczone:

a) wewnÄ…trz studni
b) w przestrzeni pierścieniowej między osłoną studni i większą średnicą zewnętrznej obudowy
c) w naczyniu reakcyjnym nad powierzchnia jak i pod powierzchniÄ… gruntu
d) w systemach drenażowych
e) w peryferyjnych punktach iniekcyjnych

Pompy są używane do kontroli stopy przepływu i czasu przebywania w bioreaktorze aby uzyskać odpowiedni stosunek kinetyczny między rodzajem szczegółowego reaktora, substancją zanieczyszczającą a zaprojektowaną konfiguracją.

Rozpoznane ograniczenie zastosowania technologii w nanoskali ZVI in situ jest związane z ogólnym brakiem możliwości wprowadzenia i dystrybuowania tych cząstek do środowiska w sposób zawierający wymaganą reaktywność. W większości przypadków cząstki w nanoskali ZVI szybko skupiają się i osadzają, co znacznie redukuje skuteczność (tzn. nie migrują właściwie z przepływem wody gruntowej). Zmniejsza to wartość zastosowanych kosztownych reagentów w nanoskali. Dana unikalna zdolność inżynierskim, monitoringowym i kontrolnym krytycznym parametrom działania systemu GCW-R można efektywnie wprowadzić i dystrybuować różne katalizatory remediacyjne takie jak EHC i zastosować ZVI w zakresie od 1 do 5 mikrona, który jest znacznie tańsze niż żelazo w nanoskali???.

Te różne technologie GCW reprezentują obiecujące altrnatywy uzdatniania in situ gleby i wody gruntowej zawierających szeroki zakres substancji zanieczyszczających, włączając nadchloran, pestycydy i chlorowane rozpuszczalniki obok składników nieorganicznych (np. azotan, siarczan) i/lub metale ciężkie (rtęć, arszenik i inne).

Zastosowane złożone systemy ustawione w kombinacji wzdłuż lub wszerz długości słupa zanieczyszczenia wody gruntowej, GCW firmy IEG daje efektywną hydrauliczną kontrolę na kuliście współzamkniętych strefach wyłapywania i przekształca warstwę wodonośną w strefie wychwtywania w komórkę reaktywną lub tymczasową przepuszczalną barierę reaktywną (vPRB).

Systemy GCW-R firmy IEG specyficznie zaprojektowane i unikalnie skonfigurowane celu dostarczania wspomaganego beztlenowego lub następnych tlenowych lub beztlenowych reakcji ułatwiających ostateczną destrukcję istniejących substancjo organicznych.

Technologia może jednocześnie dostarczać uzdatniania in situ gleby (strefy nienasyconej) i warstwy wodonośnej (strefy nasyconej) bez usuwania wody gruntowej.

Innowacyjna technologia GCW-R firmy IEG połączona z innowacyjnymi systemami remediacyjnego katalizatora firmy Adventus America Inc., EHC i zero wartościowego żelaza (ZVI).

 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Reaktywna studnia cyrkulacji wody gruntowej IEG (GCW R) or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists