t2
22.04.2021.
IEG Home arrow Technologies arrow Coaxial Groundwater Circulation

Koncentryczne napowietrzanie ( Cyrkulacja wody gruntowej ) IEG CGC-Sparge

Drukuj Email
Koncentryczne napowietrzanie( cyrkulacja wody gruntowej IEG ,CGC-Sparge) jest kombinacją techniki, która jest używana do efektywnej remediacji płytkiej warstwy wodonośnej i zawieszonych wód gruntowych na głębokości aż od 3 do 7 metrów, które są zanieczyszczone szeregiem lotnych substancji organicznych, włączając węglowodory ropopochodne i rozpuszczalniki.

Jednostka procesowa IEG CGC-Sparge składa się ze specjalnie zaprojektowanej studni wody gruntowej z wbudowanym sitem dwuskrzyniowym, kompresorem, specjalnym ciśnieniowym dystrybutorem powietrza, niskopróżniowym systemem ekstrakcji, systemem dekontaminacji spalin (typowo regeneratywny granulowany węgiel aktywny)


Zasada działania

IEG CGC-Sparge działa dzięki wydajnemu połączeniu wspomaganego odpowietrzania powietrza glebowego ze strippingiem wody gruntowej wbudowanym w studni  technologia „push and pull”  w celu jednoczesnej remediacji nienasyconej strefy i znajdującej się poniżej warstwy wodonośnej. System CGC-Sparge znacznie wspomaga zdolności remediacyjne od faktu, ze dostarcza kompletnej kontroli kierunkowej nad wprowadzanym powietrzem pod bardzo niskim ciśnieniem i utrzymuje optymalną równowagę między wprowadzanym powietrzem i wydobywanymi lotnymi substancjami zanieczyszczającymi. Czyste sprężone powietrze wprowadza się w kontrolowany sposób do dystrybutora powietrza pod ciśnieniem firmy IEG do wielositowej studni, której podstawa jest umiejscowiona między obrzeżem kapilarnym (na przecięciu się miedzy glebą nienasyconą a zwierciadłem wody) a podstawą warstwy wodonośnej czy zanieczyszczonej strefy, w zależności od pionowej dystrybucji polutantów. Górna sekcja sitowa i dwuskrzyniowe sito IEG obejmują obrzeże kapilarne.

Innowacyjny projekt systemu IEG CGC-Sparge daje efekt kontrolowanego kierunkowo napowietrzania,regulując przepływ wprowadzanego powietrza w ten sposób, żeby powietrze mogło tylko przepływać w górę wewnątrz studni a nie bokiem na zewnątrz w granicach warstwy wodonośnej chyba że inne technologie zraszające.


Konsekwentnie, pęcherzyki powietrza wydobywające się z dystrybutora ciśnieniowego powietrza unoszą się w studni powodują, że woda gruntowa w studni przepływa w górę pod efekt unoszenia powietrza.


Efekt unoszenia powietrza transportuje zanieczyszczoną wodę gruntową do podstawy studni, gdzie lotne substancje organiczne, które są rozpuszczone w wodzie gruntowej są zamieniane bardzo wydajnie ze stanu ciekłego w gazowy w ilość, która jest względna do ich współczynnika dystrybucji gazowo-ciekłej i jest wydobywana na powierzchnię poprzez specjalne dwuskrzyniowe sito firmy IEG pod niskim podciśnieniem.

Powietrze glebowe ze strefy nienasyconej, które jest wciągnięte do systemu także się wydobywa i poddaje remediacji. Zebrana woda gruntowa jest ponownie wprowadzana na całą warstwę wodonośną przez sekcję studni przesiewającej. Powoduje to ciągłą cyrkulację wody gruntowej, która ma się zbierać w obszarze otaczającym studnię do remediacji, ciągle dostarczając nowych substancji zanieczyszczających do strefy zbierania wewnątrz studni.

 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Koncentryczne napowietrzanie ( Cyrkulacja wody gruntowej ) IEG CGC-Sparge or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists