t2
22.04.2021.
IEG Home arrow O nas

Adres

Email

IEG corporate headquarters

IEG corporate headquarters located in Gruibingen, Germany

IEG Technologie GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen
Baden-Württemberg
Germany


Tel. : +49(0)7335 96976-0
Fax. : +49(0)7335 96976-40

Click here for directions

 

 

Historia

IEG Technologie GmbH jest specjalistyczną firmą świadczącą kompleksowe usługi remediacji gleby i wody gruntowej z zastosowaniem innowacyjnych technologii in situ. Jesteśmy dumni, że możemy rozwiązać problemy naszych klientów oszczędzając czas i pieniądze, eliminując przy tym odpowiedzialność i ryzyko a dodając nową wartość do procesu. Nasze systemy technologii remediacyjnych są oferowane na bazie gwarantowanych stałych płatności niezależnie od czasu trwania remediacji lub ewentualnie na elastycznych warunkach spełniających wymogów budżetu klienta.

Charakter bez inwazyjnych technologii IEG odpowiada dokładnie filozofii małej ingerencji w środowisko, czyli „wymaganiom zrównoważonym” a technologia IEG ma małe zapotrzebowanie na energię, jest nisko hałaśliwa i mało inwazyjna. Przeprowadzamy oczyszczanie in situ, wytwarzamy małą ilość odpadów do zagospodarowania, nie pobieramy wody do oczyszczania i zagospodarowania w innym miejscu i mamy małą ilość urządzeń do oczyszczania ponad powierzchnią.

Systemy IEG zostały uznane za efektywne narzędzie do remediacji wody gruntowej zanieczyszczonej alifatycznymi i chlorowanymi węglowodorami (CHC), benzenem, toluenem, benzenem etylowym, ksylenem (BTEX), styrenem, olejem napędowym, naftą, paliwem odrzutowym, olejami paliwowymi, PAH ftalanem, pestycydami itd. GCW może być łączony z Metalowymi Związkami do Remediacji do blokowania w studni remediacyjnej do oczyszczania z metali ciężkich. Do efektywnego odzysku wolnego produktu IEG łączy GCW z systemami do jednoczesnego wspomaganego próżniowo automatyzowanego odzysku LNAPL lub DNAPL. Może być także zastosowana integracja ISCO (chemiczne natlenianie in situ), ISCR (chemiczna redukcja in situ żelazem w mikro skali) i płukaniem alkoholem lub środkami powierzchniowo czynnymi.

W roku 1985 IEG Industrie-Engineering GmbH stała się pionierem na polu opracowania rewolucyjnych technologii cyrkulacji wody gruntowej in situ. Firma szczyci się licznymi międzynarodowymi patentami, które przedstawiają wysoki standard i innowację technologii. Przeprowadzono obszerne badania hydrauliczne opracowując naukowo-hydrauliczne obliczenia do wdrażania systemów cyrkulacji wody gruntowej w praktyce. W Stanach Zjednoczonych, technologie GCW zostały ocenione i uznane przez program Superfund Innovative Technology Evaluation (SITE) amerykańskiej US Environmental Protection Agency oraz przez wiele innych władz rządowych.

Dostępnych jest przeszło 150 naukowych i technicznych pozycji w literaturze. Od 1990 roku IEG pracowała w ramach różnych programów badawczych w Niemczech. Przez okres ponad 10 lat przeprowadzono eksperymenty laboratoryjne i terenowe testy pilotażowe wspólnie z Instytutem Hydromechaniki na Uniwersytecie w Karlsruhe.
 
W obiekcie VEGAS przy Uniwersytecie w Stuttgarcie przeprowadzono kilka eksperymentów laboratoryjnych na dużą skalę w celu sprawdzenia wydajności remediacji GCW.

Technologia jest bardzo przejrzysta i w pełni zaakceptowana przez światowe autorytwty.

IEG Technologie GmbH powstało w 1993 w celu opracowania i skomercjalizowania na całym świecie rewolucyjnych i opatentowanych technologii in situ dla gleby i wody. IEG Technologie GmbH koordynuje sieć stowarzyszonych firm. Możliwości spoczywają na relacjach biznesowych i doświadczeniu zdobytym przez dziesięciolecia. Firma ma główną siedzibę w Niemczech, natomiast biura znajdują się w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. IEG Technologie GmbH podpisała porozumienie na wyłączność dystrybucji z firmą Adventus Americas na USA, Kanadę i Izrael. Miejscowi doświadczeni eksperci oferują swoją pomoc we Francji, Hiszpanii, Polsce i na Tajwanie.

Personel posiada wiele lat rozległej praktyki w zastosowaniu innowacyjnej technologii remediacji IEG. Tylko od 1990 roku systemy IEG zostały zastosowane z sukcesem do ponad 300 projektów remediacyjnych w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie.

Naszym typowym podejściem do projektu po analizie wszystkich dostępnych raportów oceny przez doświadczony zespół jest opracowanie koncepcji remediacji in situ w oparciu o zoptymalizowane procesy dla każdego miejsca. Dla większych miejsc przeprowadza się terenowy test pilotażowy w celu oceny sfery wpływu instalowanego systemu na obszar objęty remediacją. Dane zebrane podczas programu pilotażowego pozwalają IEG opracować pełny program remediacji, który będzie najbardziej efektywny pod względem oszczędności czasu i pieniędzy dla danego miejsca.
 
Further Information pl
IEG-Technologie-Logo
To discuss IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists - Adres or your individual in situ remediation requirements in detail, please click here to contact Dr. Eduard J. Alesi, Managing Director.

Home | About IEG | Remediation Technologies | Contact | International | Sitemap | Imprint / Impressum
© 2021 IEG Technologie GmbH | Soil and Groundwater Remediation Specialists